Privacy

Stad Holland Zorgverzekeraar respecteert uw privacy. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en stellen alles in het werk om uw privacy te beschermen en tegelijkertijd onze service zo persoonlijk mogelijk te maken. Het beschermen van de veiligheid en privacy van uw persoonlijke gegevens is op zichzelf van groot belang. Daarnaast volgt Stad Holland Zorgverzekeraar hiermee ook de Wet bescherming persoonsgegevens, die eisen stelt aan het gebruik van informatie die tot personen herleidbaar is. Voor de zorgverzekeringsbranche is deze wet vertaald in de Gedragscode verwerking persoonsgegevens zorgverzekeraars die wij naleven.

Met dit privacy statement willen wij u duidelijk maken waarom wij bepaalde informatie verzamelen, hoe wij uw privacy beschermen, welke rechten u heeft en onder welke voorwaarden wij de informatie aan u of anderen verstrekken.

Waarom wordt eventueel informatie verzameld?

Bij de aanvraag van een verzekering vragen wij u om persoonsgegevens. De door u verstrekte gegevens worden gebruikt voor de afhandeling van uw aanvraag, het uitvoeren van de verzsekeringsovereenkomst en wettelijke regelingen. Ook kunnen wij uw gegevens gebruiken voor activiteiten ter ondersteuning van de bedrijfsvoering, zoals zorginkoop en fraudepreventie. De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is.

Wij hebben onze verwerkingen van persoonsgegevens gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Deze meldingen zijn opgenomen in het openbaar register op de website van de AP. Wanneer u zoekt op 'OWM' (in het veld 'Naam bedrijf / verantwoordelijke') en 'Schiedam' (in het veld 'Plaats') ziet u alle meldingen die geregistreerd zijn door Stad Holland. 

Beveiliging

De bescherming van uw privacy is belangrijk voor u en voor ons. Daarom zijn onze systemen en programma’s beveiligd en hebben wij beheersprocedures om de informatie nauwkeurig, actueel en compleet te houden en om onbevoegden binnen en buiten onze organisatie geen toegang te verlenen tot uw (persoons)gegevens.

Website

Bij het uitwisselen van gegevens via onze website ziet u, afhankelijk van de gebruikte browser, een klein symbool van een sleutel of een slot. Op die manier weet u dat er een verbinding is met een beveiligde server. Uw privacy wordt mede beschermd door het versleutelen van gegevensuitwisseling.

Geen enkele beveiliging op het internet is 100% waterdicht. Als gevolg hiervan kunnen we geen 100% garantie op de beveiliging afgeven, maar we verzekeren u dat we voor een zo goed mogelijke vorm van beveiliging rond onze site zorgen.

Om de website optimaal op de klantwensen te kunnen afstemmen, verzamelen wij niet-persoonlijke statistische bezoekinformatie. Voorbeelden hiervan zijn de gebruikte browser, klikgedrag, bezoektijdstip en bezoekfrequentie. Gebruik wordt gemaakt van de  webanalysetool Google Analytics. 

Cookies bij gebruik website

Bekijk ons cookiebeleid

Aan wie worden uw gegevens verstrekt?

Stad Holland Zorgverzekeraar verstrekt alleen persoonsgegevens aan derden wanneer dit op grond van de wet is toegestaan danwel verplicht is en in geval van fraude.

Wijzigingen doorgeven

Wij houden uw gegevens graag actueel. Daarom stellen wij het op prijs als u ons informeert, wanneer u merkt dat onze gegevens niet juist zijn. Als u wilt weten of alle gegevens die wij van u hebben juist zijn, dan kunt u ons om een opgave vragen van de gegevens van u die worden of zijn verwerkt. Wij zullen u dit overzicht binnen vier weken een overzicht verstrekken. Indien er onjuistheden zijn in de geregistreerde gegevens, kunt u schriftelijk verzoeken tot correctie of verwijdering van de gegevens.

Klachten

Indien u een klacht heeft m.b.t. de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u zich tot ons richten, zie hiervoor het adres hiernaast.

Als uw klacht niet naar tevredenheid wordt afgehandeld, kunt u uw klacht ter bemiddeling voorleggen aan:

De Ombudsman Zorgverzekeringen
Postbus 291
3700 AG Zeist
Bereikbaar via telefoonnummer 030-6988360 of per fax 030-6988245.

Dit dient u binnen één jaar te doen, nadat u ons standpunt heeft vernomen.

Wijzigingen in het privacystatement

Het is mogelijk dat dit privacystatement op enig moment wordt gewijzigd. Op deze plaats kunt u steeds het actuele privacy statement vinden.

Schriftelijk contact

Voor vragen, opmerkingen of klachten:

Afdeling Juridische Zaken
Stad Holland Zorgverzekeraar Postbus 295 3100 AG Schiedam

Naar boven