Verloskunde en prenatale screening

Stad Holland hecht veel waarde aan goede communicatie met zorgaanbieders. Via deze site kunt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van het beleid voor geboortezorg.

Contracteerbeleid geboorezorg 2020


Overeenkomsten met Stad Holland


Declareren van zorgkosten


Vergoedingen voor consumenten 2019

Voor informatie over de vergoeding van geboortezorg voor consumenten, verwijzen we u naar het vergoedingenoverzicht.

Contactgegevens

Voor vragen verwijzen we u naar de contactpagina.