Mondzorg

Stad Holland Zorgverzekeraar hecht veel waarde aan een goede communicatie met haar zorgaanbieders. Via deze site kunt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van het beleid voor de mondzorg.

Contracteerbeleid Mondzorg 2020


Overeenkomst met Stad Holland


Vergoedingen voor consumenten 2019

Voor informatie over de vergoeding van mondzorg voor consumenten verwijzen we u naar het vergoedingenoverzicht:

Maximale vergoeding implantologie 1 januari 2019 tot 1 januari 2020:


Contactgegevens

Voor vragen verwijzen we u naar de contactpagina.