Farmacie

Stad Holland Zorgverzekeraar hecht veel waarde aan goede communicatie met zorgverleners. Via deze site kunt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van het beleid voor extramurale farmaceutische zorg.

Contracteerbeleid farmacie 2020


Overeenkomst met Stad Holland


Declareren van zorgkosten


Vergoedingen voor consumenten 2019

Voor informatie over de vergoeding van farmacie voor consumenten verwijzen we u naar het vergoedingenoverzicht:

Contactgegevens

Voor vragen verwijzen we u naar de contactpagina.