Premiekorting

Vrijwillig eigen risico 

Wanneer u in 2018 kiest voor het verhogen van uw eigen risico, moet u meer kosten zelf betalen als u medische hulp nodig heeft. In ruil daarvoor bieden wij u korting op de premie.

Vrijwillig eigen risico per jaar Korting per jaar  Korting per maand
€ 100,- € 48,-  € 4,- 
€ 200,- € 96,- € 8,-
€ 300,- € 144,-  € 12,-
€ 400,- € 192,-  € 16,- 
€ 500,- € 276,-  € 23,- 

Betaaltermijnkorting

Verzekerden moeten de premie voor de basisverzekering (en ook voor de aanvullende verzekering) maandelijks bij vooruitbetaling voldoen. Wilt u een langere periode vooruit betalen, dan bespaart ons dat administratiekosten. In ruil hiervoor krijgt u een korting op de premie.  

Betaaltermijn Korting
Kwartaalbetaling 0,25%
Halfjaarbetaling 0,5%
Jaarbetaling 1%
Waarschuwing:

Let op!

Het vrijwillig eigen risico komt bovenop het wettelijk verplichte eigen risico in 2018 van € 375,- per jaar (in 2017: € 385,-). Het totale eigen risico kan dus maximaal € 875,- zijn.