Toestemming zorg buitenland

Informatie over een geplande behandeling in het buitenland en wat u hiervoor moet regelen.

Gecontracteerde buitenlandse ziekenhuizen

Wanneer u in het buitenland behandeld wilt worden voor een bestaande aandoening moet u altijd vooraf toestemming vragen aan Stad Holland Zorgverzekeraar.

Met enkele ziekenhuizen in België, Duitsland en Spanje heeft Stad Holland Zorgverzekeraar een contract afgesloten. Voor opname of verblijf in deze ziekenhuizen heeft u geen toestemming vooraf nodig, maar volstaat een verwijzing van uw arts in Nederland. Alleen zorg die in Nederland onder de basisverzekering valt, wordt in deze ziekenhuizen vergoed. Voor sommige behandelingen moet het ziekenhuis wel een aanvraag indienen bij Stad Holland Zorgverzekeraar. Uw ziekenhuis weet welke behandelingen dit betreft.

Als u door uw behandelend arts in Nederland naar het buitenland wordt verwezen heeft u ook toestemming nodig, behalve voor gecontracteerde ziekenhuizen in België, Duitsland en Spanje.
Het is voor een gehele of gedeeltelijke vergoeding belangrijk dat u onze toestemming krijgt omdat u anders mogelijk geconfronteerd wordt met soms aanzienlijke kosten die u zelf moet betalen. Stad Holland Zorgverzekeraar vergoedt namelijk niet meer dan het Nederlandse wettelijke of tot het door ons vastgestelde tarief.

Hoe vraagt u toestemming

U moet een medisch behandelplan met een kostenraming van de behandelend arts in het buitenland bij ons indienen en, wanneer van toepassing, de verwijzing van uw specialist in Nederland. Bij het verlenen van toestemming wordt u tegelijk geïnformeerd over de afwikkeling van de kosten.

Wat is medisch noodzakelijke zorg?

Onder medisch noodzakelijke zorg verstaan wij: zorg die redelijkerwijs niet kan worden uitgesteld tot na terugkeer in Nederland.


U kunt meer informatie terugvinden in onze brochure Buitenland, en het overzicht van
gecontracteerde ziekenhuizen in het buitenland (2018) en gecontracteerde ziekenhuizen in het buitenland (2019).